Store endringer hos OpenAI: Sam Altman til Microsoft for å lede forskning på AI.

20. november 2023

Sparket fra OpenAI, ansatt av Microsoft

OpenAI har nylig gjennomgått store endringer. Sam Altman og Greg Brockman, medgrunnleggere av OpenAI, har forlatt selskapet for å lede et nytt avansert AI-forskningsteam hos Microsoft. Denne endringen kom etter intense diskusjoner og en overraskende beslutning fra OpenAIs styre om å avskjedige Altman. Mange medlemmer av OpenAI, inkludert Brockman, forlot firmaet i protest mot denne beslutningen av styret i OpenAI​​.

Microsoft, som allerede har investert over $10 milliarder i OpenAI og ervervet nesten 50% eierskap, har i etterkant av styrets avgjørelse gått til ansettelse av Altman og Brockman. Dette trekket blir sett på som et bevis på Microsofts evne til rask utførelse og forsterker selskapets konkurransefortrinn ved å sikre seg ledende eksperter innen AI. Analytikere har beskrevet dette som et «jordskjelv» i bransjen, og det antydes at uten Altmans ledelse kan OpenAI slite med å opprettholde sitt nåværende utviklingstempo​​.

Ny retning for OpenAI

Etter at Altman ble fjernet, ble Emmett Shear, tidligere administrerende direktør og medgrunnlegger av Twitch, utnevnt til midlertidig administrerende direktør i OpenAI. Shear har anerkjent at prosessen og kommunikasjonen rundt fjerningen av Altman har vært dårlig håndtert, noe som har skadet tilliten til selskapet. Han planlegger å ansette en uavhengig etterforsker for å gjennomgå prosessen og restrukturere ledelses- og styringsteamet​​.

Fremtiden for OpenAI og Microsoft

Denne overgangen markerer et nytt kapittel i AI-sektoren, med Microsoft som styrker sin posisjon og OpenAI som navigerer i en ny retning under Shears ledelse. Microsoft har uttrykt fortsatt forpliktelse til sitt partnerskap med OpenAI og ser frem til samarbeidet med Shear og det nye lederteamet i OpenAI​​.

Denne dramatiske endringen i lederskapet hos OpenAI og den påfølgende overgangen til Microsoft representerer et betydelig skifte i AI-landskapet. Med den nye rollen til Altman og Brockman hos Microsoft, og med Shear ved roret i OpenAI, kan vi forvente videre utvikling og innovasjon innen kunstig intelligens, både i produkter og forskning.

Om ARTI.

Vår visjon er å gjøre AI-teknologi forståelig og tilgjengelig for alle bedrifter, uavhengig av størrelse og bransje – og sammen bygge en lysere, mer bærekraftig fremtid.

Våre tjenester.

Book et møte med en rådgiver. 

Våre eksperter står klar til å hjelpe deg. 

 

+47 916 76 880

kontakt@articonsult.com

Andre tjenester ➔